Vorstand

“Schulpsychologie Schweiz – interkantonale Leitungskonferenz” (SPILK)

Ralph Wettach (SG, Präsident)
Basil Eckert (SZ)
Raphael Gerber (VD)
Romaine Schnyder (VS)
Georges Steffen (GR)
Peter Sonderegger (BE; Vertreter SKJP)
Anuar Keller Buvoli (UR)